Je možné do stanov SVJ zakotvit smluvní pokutu?

V Česku existuje více než šedesát pět tisíc společenství vlastníků jednotek s více než 1,6 milionem bytů. Je pochopitelné, že ne všichni vlastníci se ke svému majetku chovají stejným způsobem. Vlastník rodinného domu prostě musí hradit náklady na dům, jinak nebude topit, svítit, prostě fungovat. Někteří spoluvlastníci v SVJ se však chovají spíš jako nepovedení […]

Předkupní právo k nemovitosti

Každé koupi nemovité věci musí předcházet pečlivé právní prověření prodávajícího i nemovitosti. Jeho cílem je odhalit případné finanční potíže prodávajícího, omezení vlastnického práva nebo jiné aspekty, které převod nemovitosti buď vylučují, anebo na smluvní strany kladou zvláštní procedurální požadavky. V realitní praxi takové omezení často přináší předkupní právo spoluvlastníka nebo jiné předkupní právo zákonného či […]

Nemovitosti už nebudou vydělávat jen samospádem

Trh jednoznačně ochlazuje. Developeři za měsíc prodají třetinu toho, co touto dobou před rokem. I na dražbách nemovitostí je méně zájemců. Bude vyhrávat ten, kdo má rychlou hotovost a znalost. Mnozí se bojí inflace, a tak peníze dají v panice do téměř čehokoliv, jen aby je někde uložili. Jenže skutečné nemovitostní investice, aby opravdu byly investicemi, […]

Co je list vlastnictví, jaké obsahuje údaje a která rizika může odhalit?

List vlastnictví a jeho podstata List vlastnictví (dále též jen „LV“), který se lidově označuje také jako výpis z katastru nemovitostí, je v originální podobě veřejnou listinou, která obsahuje údaje o vlastnictví nemovitostí pro konkrétní katastrální území. Vedle osoby vlastníka je pro evidenci nemovitostí v katastrálním území a jejich „rozdělení“ do jednotlivých LV rozhodný právě […]